Lovisa profilerade sig på företagarmässan

Kaupunginjohtaja stadsdirektör Jan D. Oker-Blom keskustelee pariskunnan kanssa diskuterar med paret

Lovisa höll sig synligt framme på företagarmässan Yritys 2018 den 4-5.9.2018 i Helsingfors. Under två dagars tid skapade representanter från staden kontakter med nya företagare och andra potentiella inflyttare.

De som var intresserade av Lovisa fick med sig den färska publikationen Nosteessa med budskapet Det här kanske du inte visste om Lovisa. Publikationen presenterar på ett mångsidigt sätt Lovisa som en miljö där företag har lätt att bedriva sin verksamhet. För dem som bor i Lovisa är det också lätt att jobba på distans.

– Lovisa är känd som en trästadsidyll och vi har tidigare varit med på olika mässor som riktat in sig på turism och trädgårdar. Nu ville vi marknadsföra vår fina stad också ur de moderna företagens synvinkel och som en bosättningsort för dem som vill jobba på distans, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Personliga kontakter nyckeln till framgång

Konkurrensen om företag och kvalificerad arbetskraft är hård.

– Alla finns på nätet och social media. För att nå framgång måste vi även skapa personliga kontakter, säger Oker-Blom.

Företagarmässan besöktes under två dagar av ungefär 3 500 personer. Cirka 500 exemplar av publikationen Nosteessa delades ut till dem som visade intresse för Lovisa.

Utöver stadsdirektör Jan D. Oker-Blom fanns stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén och utvecklingsdirektör Sten Frondén på plats tillsammans med företagaren Anne Vanhala som nyligen flyttat från Helsingfors till Lovisa där hon grundat advokatbyrån Bonfide Oy.

– Det var fint att få diskutera med människor. Alla var väldigt intresserade och ganska många började tänka på Lovisa som en potentiell placeringsort för sitt företag. Många är frustrerade över den hektiska livsstil som råder i Helsingfors. Lovisa med sin natur, havet och alla möjligheter till fritidssysselsättning lockar. Själv flyttade jag till Lovisa från Helsingfors för ett drygt år sedan och jag har på alla sätt varit mycket nöjd med mitt beslut, säger Anne Vanhala.

På bilden berättar företagare Anne Vanhala för mässbesökare om sina erfarenheter av att flytta till Lovisa. I förgrunden till höger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.