Lovisa stads rekommendation om användning av ansiktsmask i läroanstalter och inom ungdomsarbete från och med 12.10.2020

koronavirus coronavirus

Covid 19-epidemin har inom Lovisa stad övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På grund av detta ger Lovisa stad en rekommendation om användning av ansiktsmask även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet. Rekommendationen om användningen av ansiktsmask syftar till att förhindra droppsmitta via luftvägarna. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

Denna rekommendation gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Anskaffning av ansiktsmasker

 • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av ansiktsmasker till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av ansiktsmasker till personalen.

Så här använder du ansiktsmasken

 • Ta på ansiktsmasken innan du går till läroanstalten eller ungdomslokalen, ta av masken först när du lämnat lokalen.
 • Om du tar dig till läroanstalten eller ungdomslokalen med kollektivtrafik, ska du använda ansiktsmask även under dessa resor.
 • Placera masken tätt mot ansiktet.
 • Händerna ska vara rena där du tar på eller av ansiktsmasken och därför är det bra om du har med dig handsprit på resan.
 • Du tar på och av ansiktsmasken genom att hålla i maskens band eller öglor.
 • Placera ansiktsmasken så att den täcker munnen, näsan och hakan.
 • Vidrör inte och ta inte av ansiktsmasken under användningen.
 • Ansiktsmaskerna ska förvaras rent, du kan bära dem med dit till exempel i en ren plastpåse.
 • Se till att ha tillräckligt många ansiktsmasker med tanke på ditt behov att röra dig, det är bra att ha med sig några bytesmasker.
 • Tvättbara ansiktsmasker i tyg kan användas flera gånger. Se till att din ansiktsmask är ren. Rengör masken efter användning antingen genom att tvätta den i 60 grader i tvättmaskinen, eller genom att koka den med lite tvättmedel i 5 minuter. Skölj sedan masken och låt den torka på en luftig plats.
 • Ansiktsmasker för engångsbruk (kirurgiska mun-och nässkydd) ska slängas i soporna efter användningen. Du bör byta din engångsmask, om den blir fuktig.

För att förhindra coronavirusinfektion och smittspridning bör du förutom användning av ansiktsmask iaktta en god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd!

Mera information om det aktuella Covid-19 läget i Lovisa hittar du via denna länk!