Lovisadagis deltar i internationellt motions- och friluftsprojekt

lapsi pulkkamäessä

Barns motion och utevistelse är kärnan i ett Erasmus+ -projekt med deltagare från sex länder i Europa. Finland representeras av daghemmet Rauhalan päiväkoti i Lovisa.

I det tvååriga projektet Move, Sing and Spy Under the Same Sky deltar förutom Lovisa även Paks i Ungern, Valencia i Spanien, Istanbul i Turkiet, Riga i Lettland och Landskrona i Sverige. Initiativet till samarbete kom från Lovisas vänort Paks.

Inom projektets ramar förverkligas gemensamma och egna idéer med motion och friluftsliv som tema. Även olika uttrycksformer som sånglekar med naturtema och konst med naturmaterial är viktiga. Dessutom får deltagarna bekanta sig med varandras dagvårdssystem och -proffs.

Den första träffen var i Paks den 16–20.10.2018. Till Ungern reste chefen för Rauhalan päiväkoti tillsammans med en barnträdgårdslärare och en barnskötare. Under resan fick de bekanta sig med daghem och den lokala kulturen samt fira temadag med barnen och deras familjer.

– I februari 2020 är det Lovisas tur att stå värd, berättar daghemschef Päivi Ahola från Rauhalan päiväkoti. De andra ländernas representanter vill enkom se den finländska vintern.

På med regnkläderna

En vintrig träff är en strålande möjlighet att demonstrera en av grundpelarna inom finsk småbarnspedagogik: utevistelse i väder som väder.

– Finlands och Lovisas starka sida i det här projektet är vår förmåga att klä oss rätt när det är kallt och vått, våra regnkläder och vinterbyxor. I dagisarna i en stor del av Europa är man inte ute som hos oss, men barnen älskar ju gyttjelekar, snö och is, påpekar Päivi Ahola.

Ahola funderar att vi inom det finska systemet för småbarnspedagogik kanske även lyssnar mera på barnen och familjerna i flera frågor. I andra länder gör man på ett visst sätt i daghemmet och föräldrarna får finna sig i det. Vi framhäver samarbete och samhörighet och ser vårdnadshavarna som de bästa experterna på sina barn.

– Men det klarnar under projektet om min teori stämmer, säger Ahola med ett leende.

Följ med projektet via en blogg

Rauhalan päiväkoti har grundat en blogg där föräldrar, kolleger och andra intresserade kan följa med hur projektet framskrider och läsa reseberättelser:

Moving Under the Same Sky

Projektet finansieras av EU:s program Erasmus+. I Finland koordineras programmet av dess nationella kontor i Utbildningsstyrelsen.

Bild: Ian D. Keating / CC BY 2.0