Lovisas kommunspecifika coronarestriktioner förlängs till 31.3.2021

koronavirus coronavirus

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna till 31.3.2021.

  • Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 18-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 31.3.2021. Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna i stadens lokaler gäller alla och inte enbart stadens egen verksamhet såsom fritidsväsendets och medborgarinstitutets verksamhet. Hobbyverksamheten för under 18-åringar samt för barn i grundskoleålder och yngre barn fortsätter enligt tidigare coronarestriktioner.
  • Stadens offentliga lokaler är öppna – det rekommenderas dock att högst sex personer åt gången vistas i muséet och biblioteken, säkerhetsföreskrifterna ska följas. I ungdomslokalerna fortsätter verksamheten enligt tidigare coronarestriktioner.
  • Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler är sex personer fram till 31.3.2021.
  • Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 31.3.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjuda alla offentliga sammankomster och evenemang inom- och utomhus gäller 22.2–14.3.2021.

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.