Lyckans tillbyggnad och LHH-kontrakt aktuella än en gång

Förtroendeorganen i Lovisa tar den här veckan upp ett par tidigare aktuella ärenden till ny behandling. Vecka 21 möts stadsstyrelsen, nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden.

Stadsstyrelsen behandlar på måndagen den 20.5 bland annat ett fortlöpande kontrakt med föreningen Lovisa Historiska Hus om att arrangera och stöda evenemanget LHH. Frågan skickades till ny beredning under senaste styrelsemötet.

I det nya utkastet till kontrakt har det ekonomiska stödet sänkts från 30 000 till 22 000 euro om året. Dessutom ska föreningen och Lovisa stad komma överens om hur ansvaret för praktiska arrangemang och marknadsföring av evenemanget ska fördelas.

Dessutom föreslås för stadsstyrelsen att staden betalar 5 000 euro som en engångsersättning för förnyandet av evenemangets marknadsföring och information samt grundande av en webbutik.

Stadsstyrelsen planerar också att utveckla badplatsen i Forsby. Enligt förslaget ska badplatsen göras till en badstrand, utrustningen och säkerheten förbättras och invånarnas åsikter om utvecklingen av området höras inom pågående år. Planen grundar sig på en fullmäktigemotion och kommer att behandlas i fullmäktige.

Stadsstyrelsen 20.5.2019

Skolorna i Forsby får nya namn?

Nämnden för fostran och bildning diskuterar på sitt möte onsdagen den 22.5 en fullmäktigemotion som föreslår att skolorna i Forsby får de nya namnen Mikael Agricolas skola och Mikael Agricolan koulu. Enligt beslutsförslaget vill nämden höra utskotten och skolornas representanter i namnfrågan.

På nämndens föredragningslista finns också bland annat principerna för och konkurrensutsättningen av skolskjutsarna samt förverkligandet av avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Lovisa stad fick specialstöd av Undervisnings- och kulturministeriet för ett försök där femåringar erbjuds 20 veckotimmar gratis småbarnspedagogik.

Nämnden för fostran och bildning 22.5.2019

Lyckans nedbantade tillbyggnad i nämnden

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar torsdagen den 23.5 bland annat omorganisering av sysselsättningsverksamheten och huvudritningarna för saneringen av den äldre delen av Harjurinteen koulu.

Nämnden får även ta del av de nya, förenklade huvudritningarna för utvidgningen av servicehemmet Lyckan. Om tillbyggnaden hade byggts enligt de tidigare ritningarna hade kostnadsberäkningen överskridits med 20 procent. Tillbyggnaden förenklas och entreprenaden konkurrensutsätts på nytt.

De nya huvudritningarna har fått grönt ljus av grundtrygghetsnämnden. Om näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner ritningarna kan man till följande göra upp nya dokument för konkurrensutsättning.

Servicehemmet Lyckan finns i Pernå kyrkoby. Tillbyggnaden reses på den rivna Hemgårdens tomt.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden 23.5.2019