Ny nämnd och Harjurinteen koulus gamla del i fullmäktige

Lovisa stadsfullmäktiges sista möte för i år ordnas onsdagen den 12.12.2018. Följ med mötet i salens publiksektion eller via direktsänd video.

På kvällens möte väljs ledamöter till två nya förtroendemannaorgan: välfärdsnämnden samt utvecklings- och koncernsektionen. I och med organisationsreformen kommer också förvaltningsstadgan att förnyas. Därtill behandlar fullmäktige anslagsändringar i budgeten för 2018.

På föredragningslistan finns också frågan om grundrenovering av den gamla delen av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Skolans äldsta del byggdes på 1950-talet och är i behov av antingen en fullständig sanering eller en rivning och ett ersättande nybygge. Stadsstyrelsen föreslår enhälligt för fullmäktige att byggnaden saneras.

Stadsfullmäktige besluter även om Lovisa stad ska sälja sina aktier i Valkom Hall Ab till Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy. Även i den här frågan är styrelsen enig då den föreslår för fullmäktige att affären godkänns.

Du kan följa med fullmäktigemötet antingen på plats i Lovisa Gymnasiums musiksal (Brandensteinsgatan 27) eller via en direktsänd video, som läggs till i den här artikeln på onsdag eftermiddag. Mötet börjar klockan 18.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 12.12.2018 (öppnas i ny flik)