Nytt år, ny organisation

Raatihuoneen tornissa lippu Flagga i Rådhustornet

Lovisa stad har fått en ny organisationsstruktur den 1.1.2019. Tre av de fyra centralernas direktörer har inlett sitt arbete, direktören för näringsliv och infrastruktur börjar i februari.

Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har organisationsförnyelsen gått smidigt.

– Som med alla förändringar har den inneburit omorganisering, kostnader och extra jobb, men jag litar på att vi ser fördelarna med den nya organisationen på längre sikt.

Det praktiska arbetet pågår ännu en tid framöver. Uppgifter på stadens webbplats och i olika dokument bör uppdateras.

– Skyltar i fastigheterna byts ut i olika takt, en del i samband med flyttar och omorganisering i lokalerna, konstaterar Oker-Blom.

Fyra centraler bildar stadens kärna

Stadens organisation består från och med årsskiftet av fyra centraler:

  • stadskanslicentralen, direktör Kristina Lönnfors
  • centralen för bildning och välfärd, direktör Kirsi Kinnunen
  • centralen för näringsliv och infrastruktur, direktör Joakim Holmström (vikarieras till 4.2 av Ulf Blomberg)
  • grundtrygghetscentralen, direktör Carita Schröder.

Stadens ledningsgrupp består av stadsdirektören, centralernas direktörer, personalens representant samt kommunikations- och marknadsföringssakkunnig som sekreterare. Dessutom kallar stadsdirektören in direktören för vattenaffärsverket, stadsstyrelsens ordförande och andra personer vid behov.

Nya och bekanta chefer

Staden får även en del nya chefer, en del bekanta namn i staden sedan tidigare. Ulf Blomberg jobbar som projektledningschef inom centralen för näringsliv och infrastruktur och Thomas Grönholm är ny personalchef.

Den nya näringslivschefen väljs när centralens direktör har inlett sitt arbete. Tf. näringslivschef är Petri Hirvonen. Den nya tjänsten välfärdschef besätts inte nu. Staden väntar på mer information om de statliga reformerna.

Stadens nya bibliotekschef är Tapani Häkkinen och den nya stadskamreren heter Johan Mattsson.

Stadens fastighetsskötsel övergår under våren till Lovisa Fastighetsservice Ab. Stadens fastighetsskötare och underhållspersonal flyttar till det nya bolaget, som är Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag.

Bekanta dig med Lovisa stads organisationsstruktur