Omfattande reparationer av golven i Harjurinteen koulu

De undersökningar som har gjorts i den nyare delen av Harjurinteen koulu i Lovisa under våren visar att skolans mellanbjälklager och golvytor kräver omfattande torkning och reparationer.

I golvkonstruktionerna i den nya delen har hittats fukt och kemisk nedbrytning av golvmaterialet.

Omfattningen av reparationerna kräver tilläggsutredningar, men enligt Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunens uppfattning byts till och med hälften av golven ut i skolans nyare del. Även utredningarna av vad som orsakar den kloaklukt som skolan tidvis drabbas av fortsätter.

– Det är svårt att bedöma reparationskostnader innan tilläggsutredningarna har gjorts, men vi talar om flera hundra tusen euro, berättar Kinnunen. Till det räknas inte de kostnader som uppkommer av evakueringen av elever och personal.

Barackernas placering preciseras

Verksamheten i den nyare delen av Harjurinteen koulu flyttar i höst till tillfälliga lokaler, det vill säga baracker som reses på skolans parkeringsplats.

– Hela parkeringsplatsen behövs, men vi utreder fortfarande om vi kan undvika att placera baracker på konstgräsplanen på skolgården. Vi undersöker även möjligheten att stänga av Bangatan för baracker, men det är en utmanande lösning med tanke på trafiksäkerheten, funderar Kinnunen.

En offertrunda för att hitta leverantör av barackerna görs under maj månad och i anbudsförfrågan framhålls snabb leverans.

Akuta åtgärder på gamla sidan

Golven orsakar dålig inneluft även på den gamla sidan av Harjurinteen koulu, som också används av det finskspråkiga gymnasiet. Brådskande reparationer har inletts, men omfattningen, reparationssättet och tidtabellen klarnar när arbetet framskrider och hälsomyndigheterna har tagit ställning till resultaten från undersökningen.

Efter det blir det klart om det är nödvändigt att flytta verksamheten i den äldre delen av skolan i ersättande lokaler hösten 2018.

Rapporten från undersökningarna i den gamla delen behandlas för tillfället av hälsomyndigheterna.

Förhandlingarna med Skanska fortsätter

Byggbolaget Skanska Oy som har byggt den nyare sidan av Harjurinteen koulu har med lov av Lovisa stad låtit göra egna undersökningar i byggnaden. Förhandlingarna fortsätter på basis av resultaten av båda parternas undersökningar.

Bekanta dig med undersökningarna i Harjurinteen koulu på stadens webbsida för inomhusluft.