Planeringen av tvåspråkig småbarnspedagogik fortsätter

Nalle istuu pienellä puistonpenkillä björnen sitter på en liten parkbänk

Det finns ett intresse för småbarnspedagogik på två språk i Lovisa. Det visar en enkät som Lovisa stad utförde i mobilapplikationen Morjens under senhösten 2018.

54 finskspråkiga och 23 svenskspråkiga personer svarade att de är intresserade av tvåspråkig småbarnspedagogik för sitt barn.

– Flera hade självklart gärna fått svara, men det här visar nog att det finns ett intresse, säger Sofia Hoff, tf. chef för småbarnspedagogik i Lovisa. Vår uppfattning är också att det finns politisk vilja i staden.

På frågan om barnets eller barnens ålder fördelades svaren rätt jämnt. 24 av barnen var i åldern 0-2 år, medan 31 uppgavs vara 3-5 år gamla.

Familjerna bor på olika håll i staden. Från centrum kom 6 svar, men även Strömfors, Tessjö, Liljendal, Pernå, Kuggom, Isnäs, Malmsby, Antby, Räfsby, Forsby och Märlax nämndes i svaren.

– Vi har redan några idéer om var och när vi kunde erbjuda tvåspråkig verksamhet, berättar Sofia Hoff. Enkätens resultat visar att vi tänker i rätt riktning.

Hoff tillägger att tvåspråkig verksamhet kräver en grundlig planering och fortbildning av personalen för att metoden ska kunna genomföras konsekvent enligt de målsättningar som finns.