Resultaten från radonmätningar i stadens fastigheter har publicerats

I alla Lovisa stads fastigheter genomfördes radonmätningar vårvintern 2018.

I en del fastigheter görs nya mätningar.

Mätresultaten och information om eventuella fortsatta åtgärder hittar du på sidan Radonmätningar på Lovisa stads webbplats.