Radonmätningar

Under vårvintern 2018 genomfördes radonmätningar i Lovisa stads fastigheter. I en del av fastigheterna görs nya mätningar.

I tabellerna framgår resultaten i respektive fastighet samt eventuella åtgärder. Tabellerna är finskspråkiga och i pdf-format.

Grundtrygghetscentralen

Centralen för bildning och välfärd

Övriga fastigheter