Sammankomstbegräsningarna i Nyland fortsätter inte i oktober

koronavirus coronavirus

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Efter 30.9.2021 finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet.

Mera information om de allmänna hygienkraven lagen föreskriver hittar du på Lovisa stads webbplats, Aktuellt om coronaviruset covid-19

Regionförvaltningsverket i Södra Finland infomerar 24.9.2021 Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober