Socis renoveras till fest- och möteslokal

Vanhan pääkirjaston sisäänkäynti

Lovisa stad renoverar det så kallade Societetshusets fastighet till seminarie- och festlokal. En del av huset kan hyras ut till företag för utställningar och arbetslokaler. Första våningen tas i bruk till först.

Stadsfullmäktige i Lovisa beslöt den 20.3.2019 att Societetshuset vid Drottninggatan 24 renoveras under 2019 för 700 000 euro. Med den här summan kan husets första våning, det vill säga huvudvåningen, tas i bruk.

Frågan väckte livlig diskussion under fullmäktigemötet. En del av ledamöterna ville bland annat ha mer information om helhetskostnaderna för att renovera byggnaden, en del ville att reparationerna inleds i källarvåningen.

Fullmäktige röstade om att remittera ärendet till ny beredning. Bottenförslaget vann ändå i omröstningen med rösterna 24-10, en blank. En andra omröstning gällde fullmäktigeledamot Kari Hagfors förslag att lägga till medel i pågående års budget för att renovera källarvåningen, det vill säga 300 000 euro. Förslaget förlorade i omröstningen med rösterna 27-8.

(texten fortsätter efter bilden)

För 700 000 euro görs grunderna till ett fullständigt kök eller ett utdelningskök, repareras ytor och festsalens fönster. En stor del av vattenledningarna och en del av hustekniken förnyas.

Riskerna med de problem med inneluften som huset har lidit av elimineras bland annat med ändringar i källarvåningens ventilation. Åtgärden krymper risken för att inneluften i källaren tränger upp till första våningen. Ungefär 50 kvadratmeter av trossbotten i den västra ändan förnyas och dräneringen på gårdssidan förbättras. Takkonstruktionen ovanför huvudingångens trappa repareras och de delar som har skadats av tidigare läckage byts ut.

Kostnaderna enligt projektplanen (euro)

  • planering och övervakning 50 000
  • byggnadstekniska arbeten 271 000
  • VVS 168 000
  • el 155 000
  • reservation för oförutsedda arbeten 50 000

Sammanlagt 694 000.

I kostnaderna ingår inte bland annat köksapparater, möbler, AV-teknik, mörkläggningsgardiner, förnyande av brandalarm och belysning för utrymningsvägar eller förbättrande av ventilationen i salarna.

Renoveringen av byggnaden fortsätter under kommande år och för arbetet reserveras medel även budgeten för 2020 och 2021. En reparation av byggnadens källarvåning kostar enligt uppskattning minst 300 000 euro och ryms inte med i årets projekt.

Tidtabell (2019)

  • mars: projektplanen godkänns
  • april: planerna färdiga
  • maj: offertförfrågan och val av entreprenörer
  • juni-oktober: byggnationsskede
  • november: färdig