Staden och företagarna skrev under entreprenadkontrakt för skolbyggena

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom allekirjoittaa papereita Stadsdirektör

Lovisa stad och entreprenörerna undertecknade onsdagen den 14.6.2018 kontrakt för Forsby skolcentrum och Lovisa högstadiums byggentreprenader. Skolorna byggs i trä.

Entreprenörerna för Forsby skolcentrum är Macra Oy, R.A. Wickholm Oy, Siemens Oy, Loviisan Sähköpojat Oy och IUI Talotekniikka Oy. För nya högstadiets del skrev Oy Rakennuspartio Ab och Jyrki Huttunen Oys representanter under entreprenadkontrakt.

Kontrakten för nybyggena undertecknades även av Kuntarahoitus. På plats i rådhusets fullmäktigesal i Lovisa fanns även en representant för ingenjörsbyrån Polartek Oy, som övervakar byggarbetena.

Lovisa stad representerades av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tekniska direktören Ulf Blomberg, lokalchef Antti Kinnunen och Irene Malmberg, som är ekonomisakkunnig.

På båda byggarbetsplatser har tomterna röjts och markarbeten inletts. På Forsby skolcentrums tomt inleds sprängningsarbeten efter midsommar. Lovisa stad påminner att det är av säkerhetsskäl förbjudet för utomstående att röra sig på byggarbetsplatser.

På bilden undertecknas kontrakten av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom (t.v.) och tekniska direktören Ulf Blomberg.