Stadsfullmäktige i Lovisa slöt fullmäktigeavtal

I och med avtalet har fullmäktigegrupperna i Lovisa har en överenskommelse om målsättningarna för verksamheten och prioriteringen av investeringar.

Avtalet fungerar som grund för arbetet under fullmäktigeperioden och det är i kraft 2018–2021. Avtalet är daterat den 7.5.2018.

Alla fullmäktigegrupperna förbinder sig till avtalet, som tillsammans med förvaltningsstadgan, stadens strategi och dess olika program samt de årliga budget- och ekomomiplanerna utgör det centrala verktyget för att leda staden.

Den strategi som stadsfullmäktige godkände i december 2016 uppdateras under våren 2019.

Bekanta dig med fullmäktigeavtalet (pdf)

På huvudbilden fullmäktigegruppernas ordföranden samt stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.