Stadsfullmäktiges sista beslut före sommarlovet

Valtuuston kokous kommunfullmäktige

Stadsfullmäktige i Lovisa bland annat godkände en priskampanj för bostadstomter och beviljade efter omröstning stadsdirektören elbilsförmån. Fullmäktige möttes den 12.6.2019, nu är det dags för sommarpaus.

Lovisa stad sänker priset på bostadstomter i form av en kampanj. I Forsby sänks tomtpriserna med 30 procent och på andra håll än i centrum, Gråberg, Valkom och Lovisavikens östra strand säljs tomterna till halva priset. Med kampanjen vill staden aktivera tomtförsäljningen.

Fullmäktige beviljade på sitt möte stadsdirektören bilförmån. Bilen bör vara eldriven och till storleks- och prisklassen motsvara Volkswagen e-Golf. Den leasingfinansierade bilen kostar 600–900 euro i månaden. Stadsdirektörens elbil fungerar som en signal att Lovisa stad vill främja användningen av elbilar. Fullmäktige röstade om beslutet med rösterna 20–12, en tom röst.

Dessutom godkände fullmäktige stadens bokslut och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2018. Lovisa stad fick även ett förnyat koncerndirektiv som tar stadens nya organisationsstruktur och de nya koncernbolagen i beaktande.