Styrelseordförande glad över att polisstationen bevaras i Lovisa

Polisstationen bevaras i Lovisa och polispatrullernas mängd kommer inte att minska. Kundservicen koncentreras till två dagar i veckan, men trots det är nyheten god, berättar ordförande för stadsstyrelsen i Lovisa Mia Heijnsbroek-Wirén.

Stadsfullmäktigeordförande Otto Andersson och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén träffade ledningen för Östra Nylands polisinrättning fredagen den 15.6.2018.

Polisen kom med nyheten att kundservicen på polisstationen i Lovisa i fortsättningen koncentreras till måndagar och fredagar. Tisdag till torsdag kan Lovisaborna anlita kundservicen i Borgå för lovärenden och till exempel för att lämna in en brottsanmälan.

Bekräftelsen att polisen också i framtiden erbjuder kundservice i Lovisa är en lättnad.

– Det gläder oss att polisstationen i Lovisa bevaras, säger styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén. Antalet dagar då stationen är öppen för kunder minskar visserligen, men servicen blir säkrare i och med att polisen till skillnad från tidigare kan garantera att personalen är på plats två dagar i veckan.

Akuta fall och brottsutredningar sköts fortfarande i Lovisa alla veckodagar. Brottsanmälan kan även göras via internet.

– Antalet polispatruller i Lovisa minskar inte. Vi litar på att den operativa ledningen även i fortsättningen ser till att Lovisa är en trygg stad.

Heijnsbroek-Wirén är tillsammans med stadsfullmäktigeordförande Otto Andersson nöjd över att dialogen mellan staden och polisväsendet hela tiden har varit öppen och konstruktiv.

Biträdande polischef Ari Karvonen (t.v.), styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, fullmäktigeordförande Otto Andersson, kriminalkommissarie Leif Malmberg och kriminalöverkommissarie Petri Eronen diskuterade polisstationen i Lovisa.