Tidtabellen för Harjurinteen koulus baracker preciseras

Tidtabellen för konkurrensutsättningen och byggandet av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har preciserats. Planen är att välja leverantör för den så kallade nya sidans baracker den 31.5 och för den gamla sidan den 6.6 i tekniska nämnden. Stadsstyrelsen behandlar de ersättande lokalerna vid ett extraordinärt möte den 28.5.2018.

I juni och juli planeras den slutliga placeringen av barackerna på Gamla stranden och samtidigt byggs infrastruktur på området. Den nuvarande planen är att installera barackerna i augusti. Det innebär att verksamheten kan inledas i de ersättande lokalerna i september.

Tidtabellen kan påverka inledningen av läsåret vid Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Det är också möjligt att de elektroniska studentskrivningarna byter plats. Utbildningsväsendet informerar personal, elever och deras vårdnadshavare om specialarrangemangen genast när de har slagits fast.

För tillfället söks lösningar på ordnandet av skolskjutsar, rengöring av möbler samt flyttarrangemang. Beslutet om huruvida gymnastiksalarna kan användas medan skolan repareras fattas utgående från hälsoskyddsmyndigheternas utlåtande. Utlåtandet väntas blir klart denna vecka.

På stadsstyrelsens föredragningslista föreslås att Valkon kansalaisopistos administrativa lokaler flyttas till MI-huset.

Stadsstyrelsens föredragningslista 28.5.2018

På bilden Lovisanejdens högstadiums baracker vid Gamla stranden i maj 2018.