Tomtrea, bilförmån och bokslutet i fullmäktige 12.6

Stadsfullmäktige i Lovisa samlas till sitt sista möte innan sommarpausen onsdagen 12.6.2019 klockan 18.00. Mötet hålls undantagsvis i festsalen i servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7.

Du kan följa med stadsfullmäktiges möte i salens publiksektion eller via direktsänd video på Lovisa stadsfullmäktiges webbsida och i denna artikel.

Tomter till halva priset

Staden planerar att starta tomtkampanjen I byarnas stad. För stadsfullmäktige föreslås att överlåtelsepriset för bostadstomter sänks med 30 procent i Forsby och med 50 procent på andra områden än stadsdelarna 1–13 (centrum, Valkom, Lovisavikens östra strand). Kampanjen som ska främja försäljningen av tomter skulle starta då fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft och fortsätta till slutet av 2020. Tomtarrenden skulle ändå bestämmas enligt normalpriset.

Stadsdirektören kan få eldriven tjänstebil

Lovisa stad vill öka användningen av elbilar och anser att det skulle ge en bra signal att stadsdirektören har en eldriven tjänstebil, föreslår stadsstyrelsen för fullmäktige. Förfrågningar visar att en leasingfinansierad bil i storleksklassen VW e-Golf är lämpligast. Månadskostnaderna för ett serviceleasingavtal uppgår beroende på leverantören till 600–900 euro i månaden.

På stadsfullmäktiges föredragningslista finns även stadens bokslut för 2018, det förnyade koncerndirektivet och användningen av bedömning av konsekvenser för företag (sk. YRVA) i näringspolitiska beslut.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 12.6.2019