Träningsklubb för idrottande unga läsåret 2018–2019

Går du i årskurs 7–9 eller studerar du på andra stadiet? Utövar du målinriktat en idrottsgren och tävlar i den? Läsåret 2018–2019 får du möjligheten att delta i träningsklubbens tvåspråkiga morgonträningar två gånger i veckan. Klubben leds av utbildade tränare.

Artikeln uppdaterad den 27.4.2018 klockan 8.40: Ansökningsblanketten i pdf-format

Träningarna hålls på tisdagar och torsdagar klockan 7.30–8.15 under hela läsåret. Träningen ordnas i någon av gymnastiksalarna i Lovisa centrum. Ni utvecklar styrka, spänst, snabbhet, koordination och andra delområden som stöder alla grenar. Även tänjningar ingår i programmet.

Träningarna är ett komplement till de grenspecifika träningarna som idrottsföreningarna ordnar. Studerande på andra stadiet kan få räkna träningarna till godo i sina studier.

Genom att ansöka om plats i träningsklubben förbinder du dig att delta i träningarna varje gång (med undantag av resor och sjukdomsfall). För att vara kvalificerad för en plats i träningsklubben krävs det att du tränar målinriktat flera gånger per vecka och att du har deltagit i matcher eller tävlingar under de senaste åren. En annan förutsättning är att du sköter ditt skolarbete. Du ska bifoga ett förordande utlåtande av tränaren till ansökan.

Så här ansöker du om plats

Du ska lämna in ansökan till din tränare senast 15.5.2018.

Skriv ut en ansökan: Träningsklubben 2018-2019 (pdf)

Vi meddelar per brev senast i juni 2018 vilka som har blivit antagna.

Vi utreder möjligheten att till läsåret 2019–2020 utveckla och planera in verksamheten i den egentliga skoldagen, alltså under lektionstid.

Träningsklubben är avgiftsfri för deltagarna. Vårdnadshavarna sköter om transporten till träningarna. Mer information ges av skolornas rektorer.