Undersökningar i Harjurinteen koulu visar: förhöjda fukthalter i mellanbjälklaget

Harjurinteen koulu talvella Harjurinne skolan på vintern

I de undersökningar som har gjorts i en undervisningscell i den finska skolan Harjurinteen koulu under sportlovet har man bland annat öppnat innertakets konstruktioner. Fukthalten i mellanbjälklaget i den undersökta cellen är förhöjd.

I undersökningarna öppnades konstruktionerna i en undervisningscell på andra våningen i skolans nyare del. En cell består av fyra intilliggande klassrum. Fukthalterna i mellanbjälklaget visade sig vara förhöjda. Mellanbjälklaget, det vill säga innertaket, består av betongplattor.

Lovisa stads lokalservice uppfattning är att fukten kan härstamma från tiden då skolan byggdes.

– Vi har inte hittat någon annan förklaring i undersökningarna så här långt, men saken utreds, berättar lokalchef Antti Kinnunen.

Det första steget är att stänga och torka den undersökta cellen.

– Det här leder till att alla mellanbjälklag i skolans nyare del undersöks. De åtgärder som vi gör nu ger en uppfattning om hur långvarig och omfattande reparation vi står inför och hurudana tillfälliga lösningar vi tar i bruk, säger Kinnunen.

Tillfälliga arrangemang tas i bruk genast

I den undervisningscell som nu ska repareras arbetar en speciallärare, skolkuratorn och tre skolklasser. Enligt skolans rektor Laura Tenhunen tas specialarrangemang i bruk omedelbart. Skolan informerar mer ingående om arrangemangen via Wilma i början av vecka 9. Alla elever återvänder till skolan som vanligt efter sportlovet.

Förhandlingarna fortsätter mellan Lovisa stad och byggbolaget Skanska, som har byggt den nyare delen av Harjurinteen koulu.

Läs mer om situationen vid Harjurinteen koulu