Undersökningarna av inneluften i finska skolcentret fortsätter

Konstruktionerna och ventilationen i det finska skolcentret i Lovisa centrum undersöks som bäst. Resultaten väntas bli klara inom november.

En del av personalen och eleverna vid Harjurinteen koulukeskus uppvisar symptom som kan tyda på problem med skolans inneluft. Både skolans äldre del och delen som färdigställdes 2014 undersöks.

Wise Group Finland Oy undersöker den nyare delen av skolan på uppdrag av Lovisa stad. Enligt Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunen har undersökningarna hittills visat bland annat att inneluften i skolans nya del är väldigt torr. Det är möjligt att ventilationen är alltför effektiv. Som helhet fungerar ventilationen och ventilationskanalerna är rena. Undersökningarna fortsätter den här veckan.

Lovisa stad undersöker även hur byggandet av den nya delen gick till tillsammans med huvudentreprenör Skanska och byggnadsskedets övervakare. Undersökningar som staden har gjort tidigare visar att det inte har blivit fukt kvar i väggarnas isoleringsmaterial efter installeringen, berättar Antti Kinnunen.

I september togs även ytprover i elevvårdens lokaler i skolcentrets äldre del. De preliminära resultaten visar på toxicitet. Noggrannare resultat fås i medlet av november.

En del av elevvårdens personal har redan flyttat till ersättande lokaler och enligt stadens utbildningschef Timo Tenhunen tas lokalerna ur bruk helt och hållet tills vidare.

Lovisa stads arbetshälsovård följer upp och behandlar personalens symptom. Elever som har symptom uppmanas vända sig till skolhälsovården. Med hjälp av den information som arbets- och skolhälsovården samlar fås en så genomgripande bild av situationen som möjligt.