Vattenskada i Villekulla daghem i Lovisa – reparationerna inleds genast

Villekullan julkisivu talvella fasad på vintern

Muminhuset vid Villekulla daghem i Lovisa centrum har drabbats av en vattenskada. Reparationerna påbörjas omedelbart.

Vattenskadan har sannolikt orsakats av en läckande bruksvattenledning i golvkonstruktionerna. Det skadade området är enligt en preliminär bedömning cirka 150 kvadratmeter. Daghemmets verksamhet har redan flyttats bort från området. Mumihuset är det röda envåningshuset på gården.

Under den orangea tejpen finns ett av de närmare 20 provhål som har borrats i daghemmets golv.

Till först skärmas byggarbetsplatsen av och trycksätts så att luften inte kommer i kontakt med de lokaler där dagisverksamheten kan fortsätta. Vecka 4 avlägsnas skadliga ämnen. Efter det rivs golv- och väggkonstruktioner och torkas de konstruktioner som kan bevaras.

I samband med reparationen av vattenskadan förnyas hela byggnadens bruksvattensystem. Projektet beräknas ta 4–5 månader. Inom ett par veckor klarnar ifall daghemmet behöver ersättande lokaler. Projektplaneringen inleds genast. Entreprenör för reparationerna är Pernajan Rakennus Oy.

Lovisa stad informerar mera när tidtabellen, lokalarrangemangen och kostnadsberäkningen har preciserats. Daghemschefen och chefen för småbarnspedagogik informerar vårdnadshavarna och personalen om praktiska arragemang.