Verksamhetsberättelsen för trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa har publicerats

I verksamhetsberättelsen har samlats de åtgärder som gjorts för att förbättra trafiksäkerheten i Lovisa 2016.

I Lovisa koordineras främjandet av trafiksäkerheten av en multiprofessionell trafiksäkerhetsarbetsgrupp. I gruppen fungerar förutom representanter för olika centraler i staden även polisen i östra Nyland, trafiksäkerhetssakkunniga vid NTM-centralen samt Trafikskyddet.

Trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelsen visar bland annat att antalet trafikolyckor och personskador fortsätter att minska. År 2016 har Lovisa stad och NTM-centralen främjat ungefär en femtedel av de åtgärder som listats i stadens trafiksäkerhetsplan. Närmare en tredjedel av de mest brådskande åtgärderna har förverkligats.

Verksamhetsberättelsen för 2017 blir färdig under våren 2018.

Läs mera om trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa