Villekulla daghem i Lovisa klarar sig utan baracker

Villekullan päiväkodin julkisivut

Inga baracker behövs då de barngrupper som har funnits i den vattenskadade gårdsbyggnaden flyttar till tillfälliga lokaler. Det här lyckas genom att omorganisera centrumdagisarnas verksamhet och krympa verksamheten i Villekulla daghem.

Enligt chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff visar ansökningarna till en plats inom småbarnspedagogiken att antalet barn som börjar dagis i augusti 2019 minskar klart bland både finsk- och svenskspråkiga.

En del av barnen i gårdsbyggnaden Muminhuset flyttar över till huvudbyggnaden i Villekulla daghem, som finns i Lovisa centrum. Med nya arrangemang frigörs lokaler för två av Villekulla daghems grupper i Rauhalan päiväkoti och Määrlahden päiväkoti.

– Det optimala hade förstås varit att få båda grupper under samma tak, men det var inte möjligt, beklagar Sofia Hoff. Jag anser ändå att det inte var motiverat att skaffa baracker om de kan undvikas genom praktiska arrangemang.

Hoff berättar att vårdnadshavarna till barnen i de grupper som flyttar bjuds in till en diskussions- och infotillställning i respektive daghem i maj.

I januari 2019 uppdagades en vattenskada i Villekulla daghems gårdsbyggnad. Vattenskadan visade sig vara omfattande. Det 1971 byggda husets framtid är ännu öppen.