Aktiv upp i åren – ett gott åldrande i Lovisa stad

Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad har genomfört ett utvecklings- och samarbetsprojekt tillsammans med yrkeshögskolan Arcada under åren 2014–2016.

Målsättningarna i samarbetet var att ge studenterna en ”verklig miljö” för utförande av fallstudier, projekt och slutarbeten samt Lovisa stads grundtrygghetscentral data om hur seniorerna i staden upplevde att de mådde och hurudan de ansåg Lovisa stads service var i förhållande till vad de ansåg sig behöva.

Lovisa stads pensionerade grundtrygghetsdirektör Carola Klawér har i samarbete med Arcadas överlärare Gun-Britt Lejonqvist skrivit artikeln “Aktiv upp i åren – ett gott åldrande i Lovisa stad”. Artikeln publicerades i Vård i Fokus -publikationen.

Du kan läsa den intressanta artikeln här.