Är du intresserad av att fungera som utevän?

Välkommen på skolning för utevänner 13.10.2022 klockan 9–12, Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Skolningen är avsedd för frivilliga som är intresserade av att vara utevän åt en senior.

En utevän vistas utomhus med nämnd åldring enligt överenskommelse och utgående från sin egen tidtabell. Det kan vara fråga om en liten promenad i näromgivningen, eller bara en stund i parken med trevlig diskussion.

Skolningens innehåll

  • hjälpmedel
  • att hjälpa till
  • säkerhet
  • principer för frivilligarbete
  • egna resurser

Anmäl dig senast 6.10.2022 till konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470, Lovisa seniorservice.

Ytterligare uppgifter på social- och hälsovårdens webbsidor.

Foto: Nico Franz, Pixabay