Arrendeavtalen på stadens sommarstugetomter går ut – nuvarande arrendetagaren har flera möjligheter

Lovisa stad kommer inte att förnya eller upprätta nya arrendeavtal på sommarstugetomterna för 30 år utan vill helst sälja tomterna. Stadsstyrelsen beslutade ärendet på måndag 23.3.2020.

Staden erbjuder arrendatorn flera alternativ. Staden kommer att skicka alla ett brev med noggrannare information. I brevet ingår en begäran om att svara vilket alternativ man valt samt direktiv om hur man ska gå tillväga. Svar på vilket alternativ som föredras ska ges så snabbt som möjligt, senast innan utgången av 2021. Varje affär behandlas och godkänns separat i stadsstyrelsen.

Lovisa stad äger och hyr ut närapå 200 sommarstugetomter. Arrendeavtalen är gjorda så att de sträcker sig till 31.12.2022. Nya 30 års avtal kommer inte att upprättas men för de tomter som inte är säljbara på grund av läge erbjuds nya arrendeavtal på 5 eller 30 år. Ett nytt avtal på fem år erbjuds för de tomter som är belägna på delgeneralplaneområdet för Valkom och Gråberg där planen ännu inte är klar, de tomter i Pärombotten som är belägna på ett område som enligt delgeneralplanen borde planeras till bostadsområde. Därtill finns det några tomter som är belägna t.ex. på ett rekreationsområde, på ett område för småbåtshamn och på en holme som är planerad för skogsbruk.

För de tre tomter inom kärnkraftverkets skyddsområde erbjuds ett nytt kontrakt på 30 år med vissa villkor.

För alla övriga tomter som ska säljas får de nuvarande arrendatorerna välja mellan fyra alternativ. Arrendatorn kan till exempel lösa in sin tomt av staden i enlighet med den fastställda prissättningen eller hen kan meddela att intresse för fortsatt hyrning inte finns och avtalet upphör varpå Lovisa stad löser in byggnader på tomten.

Arrendatorn kan också sälja sin stuga samtidigt som staden säljer tomten på vilken stugan står till en tredje part eller arrendatorn kan göra ett nytt arrendeavtal på 10 år med ett årsarrende som motsvarar fem procent av tomtens värde i enlighet med den fastställda prissättningen.