Avhämtningen av reservationer från Lovisa bibliotek är möjligt från och med 11.5

Ärade kunder,
de allmänna biblioteken öppnar sina dörrar från och med 1.6.2020. Innan dess ordnar vi en möjlighet för våra kunder att avhämta sina reservationer.

Reservationerna kan avhämtas från alla bibliotek i Lovisa från och med 11.5. Biblioteken följer sina vanliga öppethållningstider och bokbussen kör sin vanliga rutt.

Eftersom det endast är tillåtet att avhämta reservationer, är det inte möjligt att låna ut material direkt från hyllan före 1.6. Ifall ni vill låna material som vi har i hyllan, ber vi er att reservera dem på förhand. Beroende på situationen är det inte alltid möjligt för oss att plocka genast reservationerna, så det är bäst att reservera materialet några timmar före ni kommer till biblioteket. Boktransporten mellan Helle-biblioteken skickas ut som vanligt, så även material från de andra kommunbiblioteken kan beställas.

När ni kommer till biblioteket för att avhämta era reservationer, ta vänligen med ert bibliotekskort. Vi kan endast låna ut material som är reserverat på ert kort. På grund av undantagssituationen kan vi inte ordna annan kundservice varken heller låta kunder röra sig i bibliotekets utrymmen. Då ni avhämtar reservationer, vänligen ta i beaktande andra kunder och kom ihåg säkerhetsavståndet. Ifall ni behöver hjälp med informationssökning, reservering eller något annat, ber vi er att vara i kontakt med biblioteket per telefon eller e-post. Med dessa åtgärder försöker vi försäkra att kundtjänsten löper så smidigt som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Lovisa stadsbibliotek