Avtäckning av professor Olle Siréns minnesmärke 8.9.2021

Olle Siren

Olle Siréns (13.2.1926–8.9.2015) minnesmärke avtäcks onsdagen den 8 september 2021 klockan 18. Minnesmärket, en talarstol, finns på Lovisa gymnasiums och Lovisavikens skolas gemensamma skolgård, Brandensteinsgatan 27. Avtäckningsceremonin är öppen för allmänheten.

Olle Sirén gjorde en betydande insats inom den lokalhistoriska forskningen. Det är framför allt den östnyländska bygden som var föremål för hans forskningar, både bruks-, herrgårds- och kulturliv och lokalsamhällets historia i en mycket vid mening. Sirén forskade förtjänstfullt och dokumenterade mångsidigt östra Nylands historia. Han skrev Strömfors, Svartås och Stockfors bruks historia samt monografier över godsen Sarvlax och Malmgård i Pernå. Därtill skrev han fem digra verk om Pernå sockens historia, en sammanfattande volym på finska och Lovisa stads historia.

Vid sidan av forskning och skrivarbete arbetade Sirén i drygt tre decennier som pedagog och lärare samt kommunalpolitiker i Lovisa. År 1954 började han undervisa som timlärare och lektor i svenska och historia vid Lovisa svenska samlyceum och arbetade som äldre lektor vid gymnasiet från 1968 till 1989.

Inom det kommunala arbetet engagerade han sig redan i ett tidigt skede. Han var en långvarig ordförande för biblioteksnämnden och ledamot i skolplaneringskommissionen. Sirén var i flera decennier ledamot i både stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och en långvarig ordförande för båda två.

Ett av Olle Siréns stora intressen var gatunamnen i Lovisa och deras historia. Han var i ett trettiotal år ordförande för en arbetsgrupp med uppgift att övervaka namngivningen av såväl gator och gränder som andra platser. Sammanlagt över 220 gatunamn bär hans signatur.

Sirén fick ta emot flera hedersbetygelser: bland annat utnämndes han 1987 till hedersledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991 tilldelades han riddartecknet av första klass av Finlands Lejons order och fick även samma år ta emot Svenska kulturfondens pris. Olle Sirén hedrades med professorstitel 1991.

Bild: Eddie Bruces samlingar