Bättre belysning till Bastion Ungern – Arbetet inleds 13.4.2023

I juni 2022 beslöt välfärdsnämnden att 15 000 euro av ett arv som Lovisa stad mottagit skall användas för att utveckla belysningen av Bastion Ungern. Grävarbetena för den nya belysningen inleds kring Ungern torsdag 13.4.2023.

– De nuvarande lyktstolparna lyser upp området effektivt, men de gör inte det alltför lätt att gestalta själva bastionen. Syftet är nu att belysa murarna även nerifrån då de urskiljs betydligt bättre, berättar kultur- och turistkoordinator Nina Wiklund.

– I invånarenkäten för konstprogrammet framförde invånarna flera önskemål som relaterade till belysning och ljuskonst. Snart får vi se en av de finaste attraktionerna i Lovisa i ett helt nytt ljus, konstaterar Wiklund.

Innan man kunnat inleda arbetena har man genomgått omfattande tillståndsprocesser och gjort omfattande utredningar. Området hör till Lovisa landfästnings fornminnesområde. Därför utförs grävarbetena under arkeologisk övervakning. Lovisa stadsmuseums intendent Ulrika Rosendahl ansvarar för dessa arkeologiska fältarbeten. Hon får hjälp av stadens lantmätare som ansvarar för mätningar och dokumenteringen av området.