Begränsad tredje omgång av coronavirusvaccinationer inleds

På HUS område, det vill säga också i Lovisa och Lappträsk, påbörjas en tredje omgång coronavirusvaccinationer för att förhindra vaccinsvinn.

Den tredje dosen vaccin ges 20–22.9.2021 till de anställda inom social- och hälsovården som fick sin första och andra vaccindos med kort intervall i början av året. Vaccinet under veckan i fråga är Moderna.

12 år fyllda personer med kraftigt försämrat immunförsvar kan också boka tid för en tredje vaccination när det gått minst två månader sedan de fick den andra dosen. Tid kan enbart beställas per telefon på numret 044 455 53 60. Det är fråga om en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta att du blir uppringd. För tillfället kan man inte beställa tid för en tredje vaccination via den elektroniska tidsbeställningen.

Personer med kraftigt försämrat immunförsvar (tredje vaccindos):

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
  • något annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av en läkare

Närmare information i HUS meddelande: Inom HUS område påbörjas en tredje omgång med coronavirusvaccinationer i syfte att förhindra spill.