Bekanta dig med den unika naturen och rekreationsmöjligheterna på Gröna Udden i Lovisa


Lovisa stad uppmuntrar alla att bekanta sig med Gröna Uddens tjusiga naturområde som erbjuder en unik möjlighet att uppleva naturens charm och lugn mitt i stadens hjärta.

Gröna Udden ligger i södra delen av Drottningsstranden i Lovisa och den omfattar ett område på cirka 2,8 hektar. Denna gamla ekdunge kallar alla som njuter av naturen till att bekanta sig med dess mångsidiga växtlighet och erbjuder möjlighet till rekreation och avslappning i det gröna.

Naturområdet på Gröna Udden gömmer inom sig ett rikt och mångsidigt ekosystem som erbjuder hem till talrika växt- och djurarter. Områdets olika delområden, såsom den friska lunden, den lundartade mon och de barrträdsdominerade skogsområdena, utgör en unik miljö för naturens mångfald.

Områdets imponerande växtlighet

Växtligheten på Gröna Udden är en imponerande blandning av gamla lövträd, såsom ekar, lärkar och lönnar, samt barrträd, såsom granar och tallar. På området växer det dessutom olika buskar, buskskiktsarter och växter med örtstam som bildar växlande och fascinerande landskap.

Viktiga särdrag och sällsyntheter

Till Gröna Uddens särdrag hör sällsynta växt- och djurarter som gör området till ett viktigt föremål för naturvänner och forskare. Det finns särskilt rikligt med svamparter på området och de innefattar flera sällsynta arter, såsom stinkriskan och korkmusslingen.

Aktiviteter och rekreationsmöjligheter vid naturen

Gröna Udden erbjuder mångsidiga rekreationsmöjligheter och aktiviteter för att njuta av naturen. Skogsstigarna inbjuder till fysisk aktivitet, fågel- och fjärilsskådning erbjuder intressanta hobbymöjligheter, och områdets fridfulla stämning skapar en perfekt miljö för att koppla av och glömma stressen.

Välkommen till Gröna Udden

Lovisa stad välkomnar alla att bekanta sig med den förtjusande naturen på Gröna Udden och njuta av de upplevelser och det lugn som den erbjuder. Ta dig tid för dig själv och upplev naturens skönhet mitt i stadens hjärta.

Karta

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur