Beslut om konkurrensutsättningarna för Svartholm – en ny företagare ansvarar för både trafikeringen och sommarkaféet

Svartholms kaféverksamhet och linjetrafik konkurrensutsattes då den föregående avtalsperioden gick ut. Turisttjänstföretaget TMSJ Group Oy vann såväl anbudsförfarandet för kaféverksamheten som linjetrafikupphandlingen. Bägge avtalen ingås för en treårsperiod och innefattar möjlighet att förlänga avtalsperioden med en option på två år.

Livskraftsutvecklaren vid Lovisa stad Petri Paimander tror att särskilt tjänsterna för turister kommer att utvecklas ytterligare:

”Den nya aktören har fått grönt ljus av såväl Forststyrelsen som Museiverket att ankra hotellfartyget Muikku vid Svartholm. Detta ger nya möjligheter till maritima upplevelser, samtidigt som det bidrar till att tjänsterna är tillgängliga från morgon till sen kväll.”

TJSM Group Oy, som bland annat driver Bergvik gård och trafikerar till och från Rankö och Fagerö under varumärket Kotka Lines, har för avsikt att utveckla turismen och linjetrafiken till Svartholm. I sin kafé- och restaurangverksamhet har företaget lovat att gynna lokal mat och också skapa unika specialiteter som endast finns att få på Svartholm.

Den största förändringen jämfört med tidigare är att det kommer att finnas möjlighet till övernattning i och med att hotellfartyget M/s Muikku ankras vid Svartholm. Detta hotell­fartyg med åtta inkvarteringshytter har tidigare använts som havsforskningsfartyg av Finlands miljöcentral och kommer nu att fungera som reservfartyg för linjetrafiken. Fartyget har en kapacitet på 60 passagerare som gör det möjligt även för större grupper att ta sig till Svartholm på en tur. För den normala linjetrafiken kommer man att använda ett snabbare fartyg, som kör tre tur- och returresor per dag i enlighet med tidigare års tidtabell. Resan till Svartholm tar cirka 25 minuter, med beaktande av vädret.

Sjöfästningen Svartholm, som blivit ett populärt resemål för hela familjen, ligger vid Lovisavikens mynning. Fästningen är en systerfästning till Sveaborg och hör till samma försvarskedja från svenska tiden. Den svenska befästningsperioden efter att Svartholm färdigställts i mitten av 1700-talet blev rätt kort då Svartholm kapitulerade nästan helt utan motstånd efter ett ryskt anfall 1808. Under ryska tiden användes fästningen i flera årtionden som fängelse och arbetskoloni.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
Petri Paimander
livskraftsutvecklare
Tel 040 673 02 25