Välkommen och följa kronprinsessan Victorias och prins Daniels besök i Lovisa

Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker Lovisa torsdag 21.9.2023.  

Besöket kulminerar i att kronprinsessan inviger skvären på Drottningstranden i Lovisa till Victoriaplatsen. Den festliga invigningen kan följas på Drottningstranden cirka klockan 14.15.  

Innan detta hälsar kungligheterna publiken på Lovisa torg cirka klockan 13.45. De inbjudna gästerna tar sig därefter från Rådhuset till Drottningstranden till fots. I Gamla Strand överräcker barnen blommor till kronprinsessan och där finns rikligt med rum att hälsa på processionen.

För att undvika trängsel rekommenderas det att de som kommer för att följa kungligheterna väljer om de kommer till Drottningstranden, Lovisa torg eller Gamla Strand. Dessa ställen finns utmärkta på kartan nedan. Det är inte möjligt att följa efter processionen. Den flytande Kronobron är stängd för publiken under tiden för besöket.

– Alla är varmt välkomna till Lovisa för att fira det kungliga besöket! Med arrangemangen vill vi garantera det att evenemanget är smidigt, säkert och högtidligt, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Bakgrundsuppgifter för besöket finns i vårt tidigare meddelande.

Trafikarrangemang och övriga begränsningar

Gator stängs tillfälligt längs promenadrutten. Var beredd på att gator stängs på torsdagen i god tid före besöket.

Gatuavsnitten som stängs töms även på parkerade bilar, och parkering där är förbjudet från och med  klockan 22 kvällen innan besöket. Om detta varnas det i förväg med skyltar. Gatorna öppnas för trafik efter att besöket slutat, cirka klockan 15.

Långvarig parkering är förbjuden på torgets parkeringsområde från och med onsdag 20.9 klockan 22, så bilar kan inte lämnas över natten i parkeringsrutorna.

Den flytande Kronobron är stängd för allmänheten 21.9 klockan 8–15.30.

Havsområdet i den omedelbara närheten av Drottningstranden stängs för tiden för besöket och således är det är inte möjligt att komma nära med båt för att följa med.

Luftrummet i centrum och på Drottningstranden stängs för tiden för besöket, det vill säga till exempel fotografering med drone är då förbjuden.

Parkering för besökare

På Drottningstranden har rum reserverats för parkering på områdena A och B som markerats ut på karta nummer 2. (Adresser: Skärgårdsvägen 35 och Alvägen 1)

Då man parkerar i centrum ska man iaktta trafikreglerna och de trafikmärkesenliga parkeringstiderna och använda en parkeringsskiva på de ställen där det anvisats med trafikmärken. Beakta stängningarna av gator som beror på besöket och det att man inte får parkera på torget.   

Bild: Anna-Lena Ahlström, Copyright Kungl. Hovstaterna

Kartor: Lovisa stad