Bibliotekens urval växer i och med nytt samarbete

Tolv nyländska kommuner stärker sitt samarbete och bildar det nya biblioteksnätverket Helle. Samarbetet betyder att urvalet ökar, eftersom kunderna utan avgift kan reservera och låna material från alla Helle-bibliotek. Det egna bibliotekskortet duger i alla tolv kommuner.

Samarbetet baserar sig på ett nytt, gemensamt biblioteksdatasystem. De före detta Porssebiblioteken, alltså biblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå och Sibbo, tog i bruk det nya systemet i maj 2017.

Lappträsk, Lovisa och Mörskom tar systemet i bruk i mars. Lappträsk- och Mörskombiblioteken är stängda 23.3–2.4.2018, Lovisabiblioteken samt bokbussen 23.3–8.4.2018. Under den här tiden kan material inte heller reserveras eller förnyas på nätet. I Lovisa är ombudsposten i Pernå och Tessjö bibliotek öppen som vanligt. Kunderna kan läsa dagstidningarna i Tessjö och Pernå bibliotek samt i Kompanjonskapshuset Hörnan och på Lovinfos kunddator. I Mörskom är tidningsläsesalen öppen 10–14, entré via kommunbyråns huvudingång.

Biblioteken i Lappträsk och Mörskom öppnar sina dörrar som Helle-biblioteken 3.4.2018. I Lovisa öppnar närbiblioteken och bokbussen 9.4.2018 och huvudbiblioteket 10.4.2018.

Under sommaren 2018 ansluter sig de övriga samarbetskommunerna, det vill säga Hangö, Ingå, Pukkila, Raseborg och Sjundeå, till Helle. Sedan hittas alla de här bibliotekens material i samma nätbibliotek.