Bokslutet, strategin och köp av järnvägsområdena i centrum behandlas i stadsfullmäktige 15.6.2022 klockan 17 – följ med direktsändningen

seuratalo

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder onsdag 15.6.2022 klockan 17 (!) på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt på nätet eller på plats.

Arbetet med Lovisa stads bokslut för 2021 och stadens nya strategi har nu båda kommit så långt att de föreslås godkännas. På sammanträdet behandlas även köpet av järnvägsområdena i centrum för 260 000 euro av för utvecklingen av tjänsterna i centrumområdet. Det beräknas kosta staden 250 000 euro att rengöra den förorenade marken på området.

Stadsfullmäktiges sammanträde direktsänds här:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.6.2022

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på Societetshuset. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.