Förvärv av järnvägsområden och nytt ljusevenemang i stadsstyrelsen 23.5.2022

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 23.5.2022 förvärv av järnvägsområdena på Lovisa gamla bangård. Förnyelse av nyårsevenemanget och planer för ett ljusevenemang i Lovisa år 2023 behandlas också under temat Lysande Lovisa.

Stadsstyrelsen behandlar ett köp av järnvägsområdena i centrum för 260 000 euro av Senatsfastigheter och Trafikledsverket för utvecklingen av tjänsterna i centrumområdet. Det beräknas kosta staden 250 000 euro att rengöra den förorenade marken på området.

På området finns ett lokomotivstall som byggdes i början av 1900-talet och en godsstation som byggdes på 1980-talet. På området finns även några byggnader och konstruktioner som är i hyresgästers ägo. Dessutom finns det en skateboardpark på området.

Det kunde vara möjligt att planera till exempel ett nytt daghem för detta område i närheten av centrum. Förvärvet av markområdena skapar också förutsättningar för en mer omfattande lösning vad gäller framtiden för bron som går över området. Köpebeslutet tas av stadsfullmäktige.

Nyårs- och ljusevenemang

Man har önskat att Lovisas familjeevenemang på nyårsafton kunde ordnas utan fyrverkerier. Dessutom har det kommit in önskemål om ett eget ljusevenemang för att lysa upp den mörka årstiden. Temat Lysande Lovisa kopplar samman nyårsevenemanget och ett ljusevenemang år 2023. Stadsstyrelsen behandlar nu också ett tilläggsanslag på 30 000 euro för arrangemang av nyårsevenemanget och en bestående belysning till Bastion Ungern.

Stadsstyrelsenns föredragningslista 23.5.2022