Borgå stad / miljöhälsovården meddelar 14.7.2020: Information om blågröna alger vid badstränder i östra Nyland

Sinilevää meressä

Fram till den 13 juli har blågröna alger, dvs. cyanobakterier, påträffats vid Hasselholmens  och Lindviks badstränder i Borgå samt vid Plagen och Rönnäs i Lovisa. Simning rekommenderas inte när det finns rikligt med blågröna alger i vattnet. I synnerhet är det skäl att hålla de mindre barnen borta från vatten där det finns blågröna alger.

Provtagningen av badvatten och miljöhälsovårdens observationer om blågröna alger vid allmänna badstränder fortsätter denna vecka. Om blågröna alger konstateras i samband med provtagningen av badvatten eller om badstrandsbesökare anmäler sina observationer om blågröna alger, läggs ett meddelande om blågröna alger på badstrandens anslagstavla. Observationen publiceras också på Borgå stads miljöhälsovårds webbsida, i en tabell under rubriken ”Övervakning av vattnets kvalitet vid allmänna badstränder…”. Meddelanden om alger plockas inte bort även om algerna senare försvinner. (https://www.borga.fi/overvakning-av-vattnets-kvalitet-vid-allmanna-badstrander-och-vinterbadplatser.

Algsituationen kan snabbt förändras och därför bör badarna alltid kontrollera algsituationen vid stranden innan de badar. Badstrandsbesökare kan anmäla sina algobservationer till hälsoskyddet per e-post till ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi eller per telefon till hälsovårdsinspektören vardagar kl. 9-12 tfn 040 168 8844.

En del av de blågröna algerna är giftiga. Människors känslighet för att få symtom av blågröna alger varierar. Även små mängder kan orsaka symptom. Symtomen uppträder vanligen några timmar efter exponering för blågröna alger. Blågröna alger kan orsaka symtom på huden, magbesvär, såsom illamående, magont, diarré och uppkastningar samt förkylningsliknande symtom, såsom snuva, huvudvärk, ögonirritation och feber. Om du får symtom eller misstänker att du badat i vatten som innehåller blågröna alger, tvätta dig noga med rent vatten. Vid behov kontakta hälsovårdscentralen.

Länkar:

Tilläggsuppgifter:

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth, tfn 040 723 4121, maarit.lonnroth@porvoo.fi