Bostadsmässan placerade Lovisa på Finlands karta

Lovisa stads mål var att genom Bostadsmässan göra staden känd för finländare. Målet uppnåddes, eftersom ungefär hälften av mässbesökarna besökte Lovisa för första gången i samband med mässan.

De vackra hemmen och Drottningstrandens pittoreska havsvyer imponerade mässbesökarna på Bostadsmässan i Lovisa.

I besökarenkätens öppna svar beskrivs upplevelsen bland annat så här:
“Enastående fin Bostadsmässa! Havsmiljön, klipporna och tallarna skapade en fantastisk atmosfär, och det var möjligt att se både havet och Lovisas vackra gamla stad och kyrka från flera objekt.”

“Fina objekt som ger mycket inspiration för byggande, renovering, inredning och trädgårdsdesign.”

“Lämpligt stort område, det tog inte hela dagen att gå runt.”
Bostadsmässan i Lovisa besöktes under en månad enligt preliminära uppgifter av totalt 107 000 personer. Uppgifterna kommer att preciseras i den slutliga rapporten som publiceras före slutet av oktober.

Lovisa imponerade besökarna

Lovisas mål med mässprojektet var att öka stadens kännedom och dragningskraft. Ungefär hälften av mässbesökarna berättade att de bekantat sig med Lovisa stad utöver Bostadsmässan. Varannan besökare besökte Lovisa för första gången och stadens utbud fick beröm av besökarna.

Nästan 9 000 personer har hittills svarat på Bostadsmässans besökarenkät. Av dem svarade 16% att de skulle vilja eller kunde tänka sig flytta till Lovisa i framtiden.
“Lovisa har fått enormt med positiv synlighet i nationella medier. Det är viktigt, men ännu mer värmer det att få så här bra respons om vår stad av mässbesökarna. Lovisa kommer säkert att finnas mycket mer i människors tankar när de tänker på ett inhemskt resmål eller till och med en plats att bosätta sig”, säger Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom nöjt.

Nu inleds den mycket efterlängtade vardagen på Drottningstrandens mässområde. Invånarna flyttar in i sina nya hem inom de närmaste dagarna. Det nya bostadsområdet, särskilt dess parker, kommer att glädja både stadsbor och besökare som kommer till Lovisa.

“Området har totalt 7 hektar grönområden och parker. Den nya ekologiska Kronoparken med träspångar är en fantastisk upplevelse, och den flytande Kronobron förkortar avsevärt avstånden mellan centrum och det nya bostadsområdet”, gläder sig Lovisa projektchef Niina Okkonen.

Belåtenheten bland besökarna på en hög nivå

Belåtenheten bland Bostadsmässans besökare är enligt enkäten på en mycket hög nivå. I genomsnitt gav hälften av de mässbesökare som svarade på enkäten vitsordet 10 eller 9 för sin upplevelse.

“Kundernas belåtenhet är ett viktigare kriterium för oss än besökarantalet när vi bedömer mässans framgång. Vi är väldigt glada över detta resultat”, säger Finlands Bostadsmässas verkställande direktör Anna Tapio.

Bostadsmässan erbjuder en minnesvärd möjlighet att söka inspiration för sitt eget boende. Tapio tror att detta har stor betydelse just nu när byggbranschen lider av lågkonjunktur.
”Antalet nya bygglov har minskat med över 50% jämfört med föregående år. Många byggprojekt är i vänteläge, men besökarna kommer till Bostadsmässan för att planera och söka idéer för framtiden. Ett mässbesök hjälper till att skapa tilltro till framtiden och konkretisera egna val”, gläds Tapio.

Mässtemat fortsätter på nätet och i TV

Även om evenemanget Bostadsmässan i Lovisa har avslutats, kan man fortfarande besöka mässhemmen virtuellt.

Mässobjekten kan besökas både i den nya Asuntomessut-applikationen och på Finlands Bostadsmässas webbplats via den virtuella Bostadsmässan.

Allt fler utvidgar sin upplevelse till digitala plattformar. Man har redan gjort nästan 80 000 virtuella rundturer i mässhemmen i Lovisa. Under mässan har det virtuella innehållet varit tillgängligt för dem som har köpt biljett. Innehållet öppnas andra veckan i augusti för alla.

Man fortsätter att beundra Bostadsmässhemmen även på TV. Det populära programmet Huvila & Huussi Asuntomessuilla kommer att granska mässans pärlor i fyra specialavsnitt på Nelonen och på Ruutu från den 22 augusti.

Följande Bostadsmässa arrangeras i Uleåborg i juli-augusti 2025.

Mer information

Bild: Axel Ahoranta

Anna Tapio
verkställande direktör, Finlands Bostadsmässa
anna.tapio@asuntomessut.fi , tfn 040 717 1051

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör, Lovisa stad
jan.d.oker-blom@loviisa.fi, tfn 040 551 7551

Niina Okkonen
Bostadsmässans projektchef i Lovisa stad
niina.okkonen@loviisa.fi, tfn 044 505 1972

Minna Matintupa
kommunikationschef, Finlands Bostadsmässa
minna.matintupa@asuntomessut.fi, tfn 040 779 2101