Byakvällarna återvänder till Forsby 16.5.2024

Lovisa stad ordnar en byakväll torsdag 16.5.2024 klockan 18–20 i Forsby skolcentrum, på Kullbyvägen 4. Den första byakvällen i nuvarande form ordnades på samma plats hösten 2020. Därefter har man ordnat 13 stycken av dessa populära byakvällar runt Lovisa.

– Nu när cirkeln slutar sig har vi ett bra tillfälle att fundera på vad vi har lyckats med och vad vi har lärt oss. För oss är det mycket givande och värdefullt att möta byborna. Utgående från den respons som vi fått har byborna ansett att det varit viktigt att vi besökt byarna på detta sätt, berättar direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen.

Experter från olika enheter i Lovisa stad kommer återigen att finnas på plats i Forsby för att berätta om aktuella ärenden och svara på bybornas frågor. Byrådgivare Li-Marie Santala från SILMU är också närvarande. Dessutom intervjuas barnparlamentets representanter.

– Vi försöker också i fortsättningen presentera den senaste informationen om de projekt som gäller den ifrågavarande byn och stadsorganisationen. På tapeten i Forsby är säkert höstens försök med tvåspråkig undervisning i skolcentrumet, säger Kinnunen.

Det serveras kaffe på byakvällarna.

Att delta via fjärranslutning

Du kan också delta i byakvällen via fjärranslutning genom vilken du kan lyssna på evenemanget och ställa skriftliga frågor i realtid. Anslut dig till Microsoft Teams-mötet med dator eller mobilapp genom via denna länk.

Läs mer om byakvällarna på adressen loviisa.fi/sv/byakvallar