Byaskjussen startar den 14 januari

Kyläkyytiauto ja matkustajat charterbil och passagerare

Den nya tjänsten Byaskjussen börjar i Lovisa och Borgå måndagen den 14 januari. En ny samåkningstjänst förenar drag av taxi- och bussfärd.

– Byaskjussen är ett försök på ca ett halvt år. I försöket testas en modern kollektivtrafik som utnyttjar digitalisering. Samtidigt skapas en av de första trafiktjänsterna som grundar sig på cirkulär ekonomi. Om försöket är lyckat kan vi fortsätta med det och också utveckla och utvidga det senare, berättar trafikingenjör Hanna Linna-Varis från Borgå stad.

Byaskjussen beställs och betalas med applikationen Kyyti som laddas ner på en mobil enhet. Den som beställer färden anger i applikationen var resan börjar och slutar, och resan förenas med andra resor till samma riktning.

Applikationen ger en ungefärlig avhämtningstid som preciseras då det blir klart om andra passagerare kommer med. Avhämtnings- och ankomsttiden kan ändras en aning inom den angivna tidsramen men den noggrannare tidtabellen meddelas i god tid innan skjutsen kommer. På applikationens karta kan du i realtid se var bilen kör.

Byaskjussen trafikerar i Borgå mellan centrumområdet, idrottshallarna i Kokon och de norra byarna på vardagskvällar måndag till fredag kl. 18–22. Byaskjussen kör mot Saxby, Finnby, Hax, Strömsberg, Torasbacka, Kerko, Gammelgård, Karsby och Monninkylä. Byaskjussen kan inte användas för resor inom centrumområdet.

– Byaskjussen gör det lättare för invånarna i de norra byarna att åka till sina idrottsaktiviteter och andra hobbyer och att uträtta ärenden på vardagskvällar, då traditionell kollektivtrafik inte fungerar i området. I februari utvidgas tjänsten så att skjutsen kan betalas också med Borgå Trafiks månadsbiljett eller Östra Nylands regionbiljett. Om detta informerar vi senare, fortsätter Linna-Varis.

Liljendal, Forsby och Gammelby testar Byaskjussen

I Lovisa kör Byaskjussen i området Mickelspiltom–Forsby–Gammelby på vardagar på morgnarna klockan 5.15–8.15 och på kvällarna klockan 17–19.

– Byaskjussen har ingen fast rutt utan bilen kör på basis av beställningarna från detta område. Med Byaskjussen strävar vi särskilt efter att förbättra anslutningstrafiken för dem som bor i området och arbetar eller studerar annanstans från snabbturshållplatserna i Gammelby mot öst och väst, konstaterar infrastrukturchef Markus Lindroos från Lovisa stad.

I Borgå kostar resan 3 euro (under 10 kilometer) eller 5 euro (över 10 kilometer). I Lovisa kostar alla resor 5 euro. Med en rabattkod kan användarna av applikationen Kyläkyyti få två resor gratis. Skjutsbeställningen kan också avbeställas gratis på förhand. Också i Lovisa är det från februari möjligt att betala Byaskjussen med Lovisa stadsbiljett eller Östra Nylands regionbiljett.

Försöket är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som leds av Sitra. I försöket testas nya sätt att ordna trafiktjänster i glesbygden. I försöket förenas färder som får offentligt stöd till färder som betalas själv, varvid det i fortsättningen blir lättare att röra sig utan egen bil också i glesbygden. Samtidigt blir kostnaderna och utsläppen mindre.

– Pilotprojekten i Borgå och Lovisa är ett värdefullt tillägg till dem som känner att de blir utanför det omfattande kollektivtrafikutbudet. Detta lokala projekt väcker intresse också utomlands. Samåkning utgående från invånarnas behov är redan i nära framtiden en betydande del av en betjänande kollektivtrafik, säger Kyyti Groups verkställande direktör Pekka Möttö.

Ytterligare information om tjänsten finns på Lovisa stads webbplats loviisa.fi/sv/byaskjussen

Du kan även bekanta dig med tjänsten i Borgå stad på porvoo.fi/byaskjussen

Ytterligare uppgifter:

projektbeskrivning på Sitras webbplats: www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/

trafikingenjör Hanna Linna-Varis, Borgå stad, tfn 040 5290 278, hanna.linna-varis@porvoo.fi

infrastrukturchef Markus Lindroos, Lovisa stad, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

expert Heikki Sorasahi, Sitra, tfn 040 572 9512, heikki.sorasahi@sitra.fi

verkställande direktör Pekka Möttö, Kyyti Group Oy, tfn 044 974 2477, pekka.motto@kyyti.com