Danstassarna landar i daghemmen på hösten – projektet gör dansen till en del av småbarnspedagogiken

Dansen kommer att bli en del av småbarnspedagogikens verksamhet i Lovisa stads alla daghem nästa läsår. Lovisa Dansinstitut ansökte och fick projektpengar från två olika håll för att kunna genomföra Danstassarna, ett småbarnspedagogiskt utvecklingsprojekt för barndans.

Projektet innefattar Dansväskan som är avsedd för personalen inom småbarnspedagogiken. I väskan finns det idéer och tips för hur man kan genomföra dans i småbarnspedagogiken och anvisningar för personalen för hur väskan kan användas. Utöver detta ambulerar Lovisa Dansinstituts danslärare, Jenni Koistinen och Kati Kivilahti-Fagerudd, i daghemmen och undervisar i dans.

– Framförallt vill vi producera både kroppslig och själslig glädje för barnen och göra dansen bekant som en konstform. Med småbarnspedagogisk dans kan man främja många delområden som är viktiga för barnets uppväxt: fysiska, psykiska och sociala. Dansverksamheten är inte enbart rörelse, utan också att stanna upp, att observera och att inse saker, konstaterar Lovisa Dansinstituts rektor Kati Kivilahti-Fagerudd.

– På Lovisa Dansinstitut är vi verkligen glada över möjligheten att få börja samarbetet med Lovisa stads småbarnspedagogik. Så vitt jag vet har man inte tidigare i Lovisa genomfört ett såhär omfattande avgiftsfritt projekt inom dansfostran, säger Kivilahti-Fagerudd glatt.

Målgruppen är 3–5-åringar

Till målgrupp för Danstassarna har man valt 3–5-åriga barn. Dansundervisningen ordnas under dagvårdsdagen och i huvudsak i daghemmens egna lokaler. Vid behov kan man med projektfinansieringen betala för transport till andra lokaler. Avsikten är att erbjuda barnen undervisning en gång per vecka. Under projektperioden skulle barnet delta cirka 8–10 gånger i dansverksamheten.

– Jag är för småbarnspedagogikens del glad att vi får en så här fin möjlighet att erbjuda dans till barnen. Det är viktigt för oss att varje barn har en möjlighet att delta i verksamheten som sker inom småbarnspedagogiken. Därför är vi tacksamma för att vi tack vare projektets finansiering kan göra det möjligt för alla barnen att delta utan att familjerna utsätts för tilläggsavgifter och att detta möjliggör det att alla enheter inom småbarnspedagogiken kan delta, berättar Lovisa stads planerare för småbarnspedagogik Pia Nyström.

Den exaktare tidpunkten för när dansfostran inleds klarnar på hösten efter att personalen först fått den tillhörande utbildningen. På grund av vårens undantagstillstånd skjuts utbildningen upp till hösten.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Alli Paasikivi Säätiö har beviljat stöd för det småbarnspedagogiska utvecklingsprojektet för barndans.

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad har haft i användning en Teaterväska. Utöver Teaterväskan kommer småbarnspedagogiken även att få en Musikväska.

Ytterligare uppgifter:

rektor, Lovisa Dansinstitut, Kati Kivilahti-Fagerudd, tfn 050 592 13 93 kati@loviisantanssiopisto.fi

planerare för småbarnspedagogik, Lovisa stad, Pia Nyström, tfn 0440 555 325, pia.nystrom@loviisa.fi

Foto: Lovisa Dansinstitut