De första vaccinerna mot coronavirus ges till vårdpersonal i Borgå 11.1.2021

koronavirus coronavirus

Vaccinationerna av den personal som vårdar coronaviruspatienter i kommunerna i östra Nyland inleds den 11 januari. På grund av det första vaccinets hållbarhet utförs alla vaccinationer på Näse hälsostation i Borgå.

Lovisa stad informerar senare om de följande coronavirusvaccinationerna och hur de ordnas.

– Genom en så omfattande vaccinationstäckning som möjligt får vi det bästa resultatet med tanke på att förebygga coronavirussmittor. Det är fortfarande viktigt att se till god handhygien, iaktta säkerhetsavstånd och använda munskydd enligt rekommendationerna och att iaktta övriga rekommendationer och begränsningar som myndigheter infört, säger ledande läkaren vid Lovisa stad Marika Ylärakkola.