Delta i och påverka på kollektivtrafikens utvecklande i Lovisa!

Bästa Lovisabo, vi önskar att höra din åsikt om kollektivtrafikens utvecklande i Lovisanejden! Delta i en enkät och påverka på hurdan kollektivtrafik som skulle betjäna dig och andra invånare på området bäst.

Kollektivtrafiken är en viktig del av städers och kommuners infrastruktur och med hjälp av den säkerställs att så många kommuninvånare som möjligt kan ta sig från en plats till en annan lätt och smidigt. I Lovisa vill vi säkerställa att kollektivtrafiken svarar så väl som möjligt på invånarnas behov.

Vad kartlägger enkäten?

I enkäten utreds den nuvarande kollektivtrafikens läge i Lovisanejden och samlas information om invånarnas behov och önskemål angående kollektivtrafiken. Med kollektivtrafiken avses i den här enkäten all rutt- och tidtabellbunden trafik, liksom busstrafiken och servicelinjens taxitrafik.

Enkäten kan svaras av alla som använder eller överväger att använda kollektivtrafiken i Lovisanejden. Vi vill höra åsikter från både nuvarande och potentiella användare av kollektivtrafiken.

Enkäten kan besvaras 30.4.–15.5.2024. Deltagandet tar bara några minuter och du kan svara på den lätt och anonymt på webben. Länken till enkäten finns på adressen lovisa.fi och den delas också i sociala medier och lokala informationskanaler.

Mer information om enkäten och kollektivtrafikens utvecklande ges av Mari Kubin-Vidgren, Lovisa stads koordinator för näringslivstjänster. Du kan vid behov ta kontakt med henne via e-post: mari.kubin-vidgren@loviisa.fi.

Delta och påverka!

Nu är det din chans att påverka på vilken riktning som kollektivtrafiken i Lovisanejden utvecklas. Delta i enkäten och berätta din åsikt – tillsammans kan vi skapa en ännu bättre kollektivtrafik i Lovisanejden.

Länk till enkäten

QR

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur


Mari Kubin-Vidgren
koordinatorn för näringslivstjänster
mari.kubin-vidgren@loviisa.fi