Vad behöver Lovisa? – Rösta senast idag 2.5!

Hur bör 20 000 euro användas detta budgetår i Lovisa? Du kan nu på nätet eller med en pappersblankett rösta på förslagen som invånarna lämnat in. Omröstningen pågår till 2.5.2023 och den är avsedd för invånare i Lovisa som fyllt 15 år.

Hur röstar jag?

Du kan rösta på de nedan presenterade projekten på webben via denna länk. Omröstningen kräver en identifiering. Om du inte vill rösta via nätet kan du även rösta med en pappersblankett på Lovinfo. Då ber vi dig uppvisa identitetsbevis. Innan rösträkningen kontrollerar vi att samma person inte har röstat fler än en gång.

Hur förslagen valts till omröstningen

Lovisa stad prövar för första gången deltagande budgetering. Lovisaborna ombads i februari att föreslå vad 20 000 euro skulle användas till detta budgetår. Det inkom 230 förslag. Då förslag av mycket lika slag hade sammanförts, kvarblev 125 olika förslag för arbetsgruppen att behandla.

I arbetsgruppen och i utredningar gjorda på centralerna konstaterades det att vissa förslag inte fyllde villkoren.

– De vanligaste hindren för varför ett förslag inte gick igenom var för höga engångskostnader eller fortgående kostnader, det att samma eller ett mycket liknande projekt redan var aktuella eller att projektet inte skulle ha kunna genomföras under detta budgetår, klargör ekonomidirektör Fredrik Böhme.

I och med att budgetförslaget för ett visst år godkänns i kommunerna först i slutet av det föregående året, är det första året av deltagande budgetering vanligtvis det mest utmanande vad gäller tidtabeller. 

– Om det finns politisk vilja för en fortsättning blir det antagligen under kommande år mera tid för genomförandet och kanske det även finns mer pengar. Då lönar det sig utan vidare att på nytt lämna in många av de förslag som nu gallrats bort, uppmanar Böhme. 

Presentation av projekten

1. Vindskydd till Gråberg

Ett vindskydd invid vandringsleden i Gråberg. ”I samband med utevistelse, i synnerhet i samband med skidlänkar, skulle det vara fint att pausa upp och kanske till och med sitta en stund vid en lägereld… Då man är på utflykt men barnen är matsäcken en del av upplevelsen och korvgrillning är alltid toppen.”

2. Hundskidspår för skidåkande med hund

I hundskidåkning drar hunden skidlöparen. För detta skulle det i Lovisa behövas ett skidspår där också hundar är välkomna. ”Grenen är populär men möjligheterna är små, de närmaste hundskidspåren finns för tillfället i Fredrikshamn eller i huvudstadsregionen. Det vill säga ett bra hundskidspår till Lovisa och det finns garanterat besökare, både av oss Lovisabor som av entusiaster från omnejden.”

3. Iståndsättning av lekplatser i centrum

Iståndsättning av lekplatserna i centrum och att förnya utrustningen. Lekfälten i centrum används flitigt av såväl turister som lokala barnfamiljer.

4. Iståndsättning av trafikparken i Strömfors kyrkby

I Strömfors kyrkby finns en gammal trafikpark som tidigare användes av skolorna och familjerna.

”Nuförtiden talas det mycket om trafiksäkerhet och framför allt om hur barn och unga på ett säkert sätt kan röra sig i trafiken… månne den där färdiga trafikparksgrunden kunna omfattas av stadens underhåll och igen göras till en ordentlig trafikpark med tillhörande gatumålningar och trafikmärken? Jag hävdar att den skulle användas, förutom av dem som bor i närheten av Strömfors kyrkby, säkert av familjer som bor inom hela Lovisa och varför inte även av skolorna.”

5. Belysning till pulkabacken i Köpbacka

”Belysning i pulkabacken i Köpbacka skulle möjliggöra pulkaåkning även kvällstid och skulle öka säkerheten för dem som använder backen.” ”Alla från bebis till gammelfar njuter av pulkabacken!”

6. Apparater och anordningar till stadens gym

Staden har gym runt om i Lovisa. Gymmen är i invånarnas bruk till en mycket förmånlig månadsavgift. Välfärdsnämnden godkände hösten 2022 ungdomsfullmäktiges förslag och Lovisaungdomar får nu avgiftsfritt använda gymmen i alla fall till utgången av 2023. Nya apparater kunde locka både unga och äldre att röra på sig.

7. Ljuskonst till Lovisa

”November–januari är den mörkaste tiden av året. Ljuskonst i dess olika former bringar alla ett hopp om den kommande våren och hjälper en att orka igenom vinterns mörkertid.”

8. Bruksföremål till biblioteket för utlåning

”Detta skulle aktivera invånarna och även ge varje barn möjligheten att pröva på olika hobbyer. I denna tid då många har till och med mycket knappt med pengar, skulle en dylik utlåning vara en ypperlig handräckning till kommuninvånarna.”

För närvarande finns det i biblioteken i Lovisa idrottsutrustning (huvudbiblioteket och Liljendal), bordsspel, säsongsbiljetter till innebandy och en elmätare. Med pengarna skulle man få till exempel fler och högklassigare verktyg, idrottsredskap och dessutom campingutrustning, hobbyutrustning, småmaskiner o.d. Alla nya saker skulle inte rymmas i huvudbibliotekets nuvarande lokaler, så en del av sakerna skulle kunna utlånas på de verksamhetsställen där det finns rum för dem.

Du kan rösta på webben via denna länk.