Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland

Den lokala försvarsövningen Kehä 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas mellan 1 och 6.3.2020 i huvudstadsregionen och östra Nyland. Övningstrupperna som består av beväringar, reservister och personal har en styrka på ca 650 personer. I övningen deltar ca 150 fordon, av vilka under 10 är bepansrade.

Målsättningen med övningen är att utveckla och öva beredskapen samt visa prov på lokalförsvarets prestationsförmågor i huvudstadsregionen och Nyland. Övningen omfattar övning i myndighetssamarbete på lokal nivå, vars målsättning är att utveckla myndigheternas ömsesidiga handlingsberedskap.

Huvudövningen i myndighetssamarbete äger rum på onsdag 4.3 i hamnområdet Isnäs i Lovisa. I övningen deltar Räddningsverket i Östra Nyland, Polisinrättningen i Östra Nyland, Gränsbevaknings-väsendet och Tullen.

Tyngdpunkten för truppernas verksamhet under den lokala försvarsövningen Kehä 20 är förlagd till östra Nyland. Förutom områdena i Helsingfors och Lovisa finns det övningsområden i Vanda, Sibbo och Borgå. Truppernas utrustning är stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civil klädsel. Personalen använder gula reflexvästar ovanpå terrängdräkten.

I en del av områdena används övningsammunition som kan förorsaka buller i närheten av övningsområdena. Vi publicerar noggrannare uppgifter om platser och tider i våra bullermeddelanden (på finska).

Övningen Kehä 20 är en del av de lokala försvarsövningar som ordnas kontinuerligt. Lokala försvarsövningar arrangeras två gånger årligen på olika håll i Finland. Under övningarna har övandet av samverkan med andra myndigheter en framträdande roll.

Man kan följa med övningen på sociala medier under hashtagarna #paikallispuolustus #kehä20 #kaartjr och #harjoitus.

Se även: https://maavoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kaartin-jaakarirykmentti-harjoittelee-paakaupunkiseudulla-ja-ita-uudellamaalla

Artikelbild: Armén