Det första barnparlamentet i Lovisa sammanträder 5.5.2023

Barnparlamentet i Lovisa stad sammanträder för första gången i gamla fullmäktigesalen på Lovisa rådhus 5.5.2023 klockan 10–13. Barnparlamentet är ett viktigt nytt organ för påverkande och den har som uppgift att säkerställa det att barn blir hörda i beslutsfattande som gäller dem. Alla skolor för årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen väljer två representanter från årskurserna 3 och 4 och en ersättare till parlamentet. Dessutom har ungdomsfullmäktige en egen representant. Parlamentet är tvåspråkigt.

– Under barnparlamentets första sammanträde ser vi tillsammans över hur vi får sammanträdena att bli roliga och smidiga. Med ryms även diskussionen som kosthållet önskat om hur man skulle få matsalarna trivsammare, berättar kommunkoordinator för verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen Tuula Åminne.

Barnen kan också själv föreslå ärenden som ska behandlas.

Mandatperioden för det första barnparlamentet är exceptionellt från april 2023 till november 2024, totalt 19 månader. Från och med 2024 är barnparlamentets mandatperiod 12 månader, från oktober till utgången av följande oktober. Barnparlamentvalet förrättas från och med hösten 2024 i september under vart och ett pågående kalenderår.

– Barnen är de bästa experterna på sin livsmiljö. Barnparlamentet stöder barnens rätt att delta och möjlighet att påverka utvecklingen och beslutsfattandet gällande deras livsmiljö, konstaterar Åminne.  

Principerna för barnparlamentsverksamheten, som godkändes av nämnden för fostran och bildning 23.11.2022, hittar du här.