En varm stämning och en känsla av gemenskap rådde på dagen för enskilda vägar som ordnades av landsbygdsenheten i Lovisa stad

I foto landsbygdsombudsman Carolina Sjögård berättar om projektet för full publik.

Landsbygdsenheten i Lovisa stad ordnade en Välskötta vägar-dag i Liljendal 12.10.2023. Syftet med dagen var att samla de vägslagsaktiva i Lovisa, tillsammans med sakkunniga inom enskilda vägar. Evenemanget erbjöd möjlighet att träffa entreprenörer och företagare samt andra väglagsaktiva. Dagen för enskilda vägar intresserade många, och i evenemanget deltog ett glädjande antal på cirka 60 personer.

”Under dagen för enskilda vägar rådde en varm stämning och en känsla av gemenskap. Under förmiddagen fick vi ta del av intressanta föreläsningar och på eftermiddagen av en arbetsuppvisning i vilken West Coast Road Masters utförde en mätning av Sandmovägens bärighet”, berättar landsbygdsombudsman Anni Kovanen.

”Stämningen var varmhjärtad och dagen var lyckad. Vi var glada att se att livliga diskussioner ägde rum såväl vid kaffeborden som vid vägkanten. Välskötta vägar-dagen är en del av projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023, som finansieras av Traficom. Projektet i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse i och med att aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft”, konstaterar projektansvariga landsbygdsombudsmannen Carolina Sjögård.

Tack till alla som deltog i evenemanget – ha en stämningsfull höst!

Lovisa stad
landsbygdsenheten

Carolina Sjögård
landsbygdsombudsman

Anni Kovanen
landsbygdsombudsman