Ett försök förbättrar mobilitetstjänster i byarna

Borgå och Lovisa städer lanserar i slutet av året en ny tjänst som ska förbättra mobilitetstjänsterna i byar och glesbygden och samtidigt minska behovet att använda privatbil. Städerna provar en tjänst som förenar kollektivtrafik- och taxiskjutsar med hjälp av en mobilapplikation. Den nya tjänsten lanseras i slutet av år 2018. Den nya tjänsten möjliggörs av ett försök som Sitra finansierar.

– Borgå tänker prova den nya tjänsten i norra byar vardagar på kvällstiden då den nuvarande kollektivtrafiken inte gör det möjligt att fara någonstans eller att delta i hobbyer, berättar trafikingenjör Hanna Linna-Varis hos Borgå stad.

– Lovisa testar förbindelser mellan byarna och centrumet samt anknytningar till bussar mellan Helsingfors och Kotka, fortsätter utvecklingsdirektör Sten Frondén hos Lovisa stad.

Del av ett försöksprojekt som Sitra finansierar

Försöket i Borgå och Lovisa är en del av utvecklingsprojektet för regionala mobilitetstjänster som leds av Sitra. I projektet provar man på nya sätt att organisera mobilitetstjänster på glesare bebodda områden. I försöket sammanlänkar man transporter som samhället stöder och privatpersoners mobilitetsbehov.

Vid sidan av östra Nyland ordnar man försöken i södra Savolax och Birkaland. Man kan t.ex. prova om platser för passagerare som själva betalar sin färd kan säljas i social- och hälsovårdstransporter som kommunen stöder. Ett ytterligare mål är att minska utsläpp från och kostnader för trafiken samt att skapa de första trafiktjänsterna som fungerar enligt principer för cirkulär ekonomi.

Sitra och företagen som deltar i projektet utvecklar en ny slags teknologiplattform som alla leverantörer av mobilitets- och förmedlingstjänster kan ansluta sig till. Pilotområden testar med hjälp av plattformen nya slags mobilitetstjänster. Så kommer olika användargrupper att ha bättre tillgång på olika trafiktjänster från offentliga skjutsar till taxiresor och delade resor – de kan beställas och betalas också via mobilen.

Byaskjussen eller Landekyyti – hitta på ett namn åt tjänsten

Borgå och Lovisa städer söker nu ett namn på den nya tjänsten med en applikation som görs med smarttelefonapplikationer Team Borgå och Morjens Lovisa.

Applikationerna kan laddas ned i Androidtelefon på Google Play och i iPhone på Apple App Store.

Invånarna som laddar ned den avgiftsfria applikationen i sin smarttelefon kan via snabbenkäter påverka utvecklingen av städerna. De hör samtidigt också om städernas aktuella ärenden.

Mera information:

• Projektchef Arto Varis, tfn 050 526 2898, Posintra Oy, arto.varis@posintra.fi
• Trafikingenjör Hanna Linna-Varis, Borgå stad, tfn 040 5290 278, hanna-linna.varis@porvoo.fi
• Utvecklingsdirektör Sten Frondén, Lovisa stad, tfn 040 559 5525, sten.fronden@loviisa.fi
• Expert för cirkulär ekonomi Heikki Sorasahi, Sitra, 040 572 9512, heikki.sorasahi@sitra.fi

Ytterligare information om projektet på Sitras webbplats:

• Projektbeskrivning https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/#mista-on-kyse
• En artikel om försöket https://www.sitra.fi/uutiset/kolmen-alueen-uudet-liikkumiskokeilut-valjastavat-julkiset-kyydit-tehokkaampaan-kayttoon/